Vrijwilligersinitiatieven kunnen gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van SPUI93. Steeds vaker nemen mensen het initiatief om gezamenlijk iets te doen om bijvoorbeeld de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren of iets te organiseren. Als een gemeente of fonds bereid is om aan zo’n project een financiële bijdrage te geven, wil men dat doorgaans niet op een privérekening storten.

De initiatiefgroep kan dan gebruik maken van de rechtspersoonlijkheid van Spui 93. Dit houdt in dat het subsidiebedrag of financiële bijdrage op een rekening van SPUI93 gestort wordt. Via SPUI93 kun je de betalingen voor je project op initiatief organiseren. SPUI93 verzorgt de financiële administratie en stelt de eindafrekening op, waarmee je de besteding van het geld kunt verantwoorden. De kosten voor deze dienstverlening kun je opnemen in je subsidie-aanvraag. Dat is wel iets om bij de aanvraag rekening mee te houden.