Steeds meer bedrijven willen investeren in de lokale samenleving door maatschappelijke inzet van hun medewerkers. Het is een moderne manier om een organisatie te sponsoren door middel van vrijwillige inzet van medewerkers of het aanbieden van hun kennis. In ruil voor een positieve gezamenlijke ervaring helpen bedrijven organisaties bij activiteiten en /of ondersteuning in projecten. Op deze manier komen bedrijven en non-profitorganisaties met elkaar in contact wat goed is voor de sociale infrastructuur in de Drechtsteden.

Voor non-profitorganisaties is het voordeel tweeledig

 • Een grotere klus of activiteit kan worden opgepakt en wordt dus verricht.
 • De activiteit kan een mooie ingang zijn om nieuwe vrijwilligers te vinden (en misschien te binden).

Wat past bij je bedrijf en wat wil je investeren?

 • Verbind je je aan een maatschappelijk thema, zoals zorg, welzijn, onderwijs, milieu of kunst
 • Richt je je op een actueel maatschappelijk probleem zoals eenzaamheid of vergrijzing

Welke doelgroep of organisatie spreekt u aan?

 • Jongeren, ouderen, gehandicapten, minderheden of dieren
 • Een maatschappelijke organisatie, een zorginstelling of school bij je in de buurt

Voorbeelden van inzet

 • Organiseren van een spel- of sport op een dagdeel
 • Opknappen van tuinen of ruimtes
 • Brainstormen over beleid, PR/communicatie of projectontwikkeling
 • Uitvoeren van een wijkactiviteit of initiatief
 • Meedraaien met een wijkfeest/markt of activiteitendag (NL Doet, Burendag bijvoorbeeld)
 • Een uitstapje organiseren en begeleiden voor een doelgroep

Voordelen voor je bedrijf

 • Teambuilding, versterken van onderlinge communicatie
 • Persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling
 • Toename van betrokkenheid medewerkers
 • Goed voor imago, naamsbekendheid en waardering in omgeving
 • Vergroten van netwerk

Wat doet SPUI93
SPUI93 denkt met je mee, organiseert, bemiddelt en koppelt de gewenste inzet van bedrijven en de vraag van organisaties met elkaar.

Aanmelden?
Neem contact op via contact@spui93.nl of 078 613 7029.