Het bestuur van SPUI93 bestaat uit de volgende onbezoldigde bestuursleden:

  • Agnès Denie, voorzitter/penningmeester
  • Peter Pidoux, secretaris
  • Ismail Bozkir, algemeen bestuurslid
  • Neel van Meerten, algemeen bestuurslid
  • Leo Damen, algemeen bestuurslid