SPUI93 is de vereniging die bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd als Stichting Sociaal Kultureel Werk.
Tijdens de ledenvergadering van 24 april 2019 is besloten om de handelsnaam SPUI93 Platform Vrijwillige Inzet te gebruiken. In bijgaand document staan de statuten van de vereniging.

ii


ooooo
Jaarverslag 2019

met een samenvatting van de jaarrekening

 

 

 

 

 

ooooo

SPUI93 was in 2018 nog samen met MEE Plus actief
onder de naam Vrijwilligershuis Drechtsteden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid
De organisatie van het SSKW bestaat medio 2017 uit een bestuur en acht werknemers, waaronder één coördinator. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het SSKW valt onder de cao Zorg en Welzijn en werknemers krijgen salaris conform deze cao. Vrijwilligers werkzaam bij de vereniging krijgen een maximale onbelaste vergoeding conform de geldende regelgeving.