Onze regering heeft vele noodmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen in deze – door het Coronavirus veroorzaakte – moeilijke tijden. Het is goed mogelijk dat ook jouw organisatie in aanmerking komt voor een van deze maatregelen en heb je hier als bestuurslid dus ook mee te maken. Daarom een kort overzicht van alle maatregelen die zijn genomen.

  • Het verlenen van uitstel van betaling voor de loonbelasting en omzetbelasting;
    de aangifte moet wel binnen een maand na het aangiftetijdperk worden gedaan. Als er geen betaling volgt legt de belastingdienst een naheffingsaanslag met boete op. Hierop kan d.m.v. een brief uitstel worden gevraagd. Dit uitstel wordt voor 3 maanden toegekend en de boete wordt kwijtgescholden. (langer kan ook maar dan is een derden verklaring nodig), je moet ook een betalingsonmacht indienen i.v.m. aansprakelijkheid
  • Uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
    er kan een verzoek worden ingediend tot uitstel van betaling voor de aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Let op er moet hiervoor ook een formulier betalingsonmacht worden ingevuld. Deze is te vinden op de website van de belastingdienst
  • Werktijdverkorting personeel;
    wanneer de omzet 20% lager is, kan er werktijdverkorting aangevraagd worden voor het personeel. De werknemers krijgen het salaris gewoon doorbetaald en de organisatie krijgt 90% van de loonsom via het UWV
  • Tenslotte zijn er nog regelingen getroffen voor ZZP’ers en is er een noodloket voor bedrijven die door de maatregelen hun werk niet meer kunnen doen en daardoor hun omzet verliezen.

Wil je weten welke maatregelen van toepassing zijn op jouw organisatie of wil je vooral praktische informatie of hulp bij het invullen van de benodigde formulieren neem dan gerust contact op. We helpen je graag verder.

Yvette van Lonkhuizen, financieel adviseur
yvette@spui93.nl