In het privacyreglement is vastgelegd hoe SPUI93 omgaat met persoonsgegevens die aan haar verstrekt zijn.