We zijn jarig!

Onze vereniging Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk, beter bekend als het SSKW, bestaat per 1 juli 2020 eenenveertig jaar !

In de eerste nieuwsbrief van SPUI93 lees je hoe we van jarenlang SSKW, en een relatief kortstondig Vrijwilligershuis avontuur (niet uit vrije wil trouwens!), als zelfstandige vereniging doorgaan met onze werkzaamheden ten behoeve van de leden, vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in Dordrecht en omstreken.

mm
Ons eerste subsidieloze jaar zit erop. We zijn bezig onszelf opnieuw uit te vinden, om te buigen naar een organisatie die zowel voor en met haar lidorganisaties werkt als met partners in stad en land projecten opzet ten behoeve van het vrijwilligerswerk/vrijwilligers.

Met dank aan onze leden, samenwerkingspartners, sponsoren en fondsen.

Vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen die ook werken met vrijwilligers kunnen lid worden. Zij mogen geen winstoogmerk hebben en het Handvest van de Rechten van de Mens respecteren.

Ook natuurlijke personen kunnen lid worden als ze een vrijwilligersinitiatief vertegenwoordigen;
daarmee kunnen alle burgerinitiatieven lid worden die aan dezelfde voorwaarden voldoen als initiatieven vanuit een rechtspersoon (stichting of vereniging).

De voordelen van lidmaatschap
– Je kunt – gratis of tegen een redelijk tarief – gebruik maken van alle diensten van SPUI93
o.a. van deskundige medewerkers, werving met persoonlijke begeleiding, drukwerk/financiële administratie e.d. tegen gereduceerd tarief
– Je wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.
– Je kunt voor je vrijwilligers de VrijwilligersPas / kaart aanvragen.
– Je steunt SPUI93 en het vrijwilligerswerk in de regio.

Zie hieronder het uitgebreide aanbod voor organisaties en initiatieven

Kosten lidmaatschap
€ 25,– per jaar voor organisaties en initiatieven die volledig draaien op vrijwilligers en geen andere inkomsten hebben dan de eigen bijdragen van de vrijwilligers.
€ 70,- per jaar voor organisaties en initiatieven die geheel uit vrijwilligers bestaan en eigen inkomsten hebben of subsidie ontvangen.
€ 150,– per jaar voor organisaties waar naast betaalde krachten óók vrijwilligers werken.

Aanmelden
Vul het inschrijfformulier SPUI93 in en mail dit naar contact@spui93.nl. Of vul het formulier op papier in en breng het langs of stuur het op naar Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht.

Lidmaatschap opzeggen
Jammer! Maar als je dat wilt, stuur dan vóór 1 december een mail naar contact@spui93.nl Dan schrijven wij je uit per 1 januari van het nieuwe jaar.

 

Geen lid worden, maar wil je ons wel steunen?
We hebben je hulp hard nodig. Bankrekeningnummer: IBAN NL18 TRIO 0391 1925 66
We zijn ANBI-gecertificeerd, dus kun je je gift van de belasting aftrekken.

Aanbod voor organisaties en initiatieven, personen en donateurs

20200330_MATRIX DIENSTENAANBOD organisaties
20200330_MATRIX DIENSTENAANBOD personen